Michelin

Registračný formulár

  • Krok 1

    Súhlas s pravidlami
  • Krok 2

    Doklad o nákupe
  • Krok 3

    Údaje o adrese

SÚHLAS S PRAVIDLAMI

* Povinné pole

PAMÄTAJTE SI

Správcom osobných údajov je firma Michelin Polska S.A. so sídlom na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn.

Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, na ich opravu, úpravu či odstránenie, obmedzenie spracovania, presun či vznesenie námietky. Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Na uplatnenie práv súvisiacich s osobnými údajmi kontaktujte obchodné riaditeľstvo spoločnosti Michelin Polska S.A., oddelenie marketingu, na adrese ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa.

Máte akékoľvek otázky týkajúce sa registrácie?

Napíšte nám na adresu michelin@publicis.pl