Michelin

Na kontrolu stavu vašej žiadosti budete potrebovať jedinečný kód, ktorý vám bol zaslaný v správe s potvrdením registrácie nákupu. Pokiaľ máte viac ako jednu žiadosť, bol pre každú z nich vygenerovaný jedinečný kód.

E-mailová adresa uvedená pri registrácii nákupu