Michelin

Ochrana údajov

Obsah

Michelin je odhodlaný chrániť vaše osobné údaje a byť transparentný v tom, aké informácie a na aké účely zhromažďuje. Tieto zásady vysvetľujú, akým spôsobom budú spracované všetky osobné údaje, ktoré zhromaždíme v okamihu, keď používate naše internetové stránky alebo digitálne služby.

Prečítajte si pozorne nasledujúce zásady, aby ste porozumeli našim zámerom a postupom týkajúcim sa vašich osobných údajov a ich spracovania.

1 - Kto sme a ako nás možno kontaktovať
2 - Naše internetové stránky, na ktoré sa vzťahuje táto politika ochrany osobných údajov
3 - Náš inšpektor ochrany údajov
4 - Ďalšie zásady, ktoré je potrebné si prečítať
5 - Informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať
6 - Marketingová komunikácia
7 - Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme z iných miest
8 - Kde ukladáme vaše osobné údaje
9 - Zdieľanie vašich osobných údajov
10 - Medzinárodné prenosy údajov
11 - Ako dlho osobné údaje uchovávame
12 - Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov
13 - Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojní s tým, ako používame vaše osobné údaje
14 - O zabezpečení dát
15 - Zmeny v našej politike ochrany osobných údajov

1. Kto sme a ako nás možno kontaktovať

Celý obchodný názov našej spoločnosti je Michelin Polska Sp. z o.o., spoločnosť so sídlom na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poľsko, zapísaná v poľskom národnom súdnom registri (KRS) pod číslom 0000873572, so základným kapitálom vo výške: 979.920.576,00 zł, zaplateným v plnej výške, NIP (DIČ): 739-020-38-25, Regon (IČ): 510008834 (ďalej len „Michelin“). V okamihu, keď používate naše internetové stránky alebo služby, konáme ako správca osobných údajov.

Ak nás potrebujete kontaktovať, máte niekoľko možností:

 • Pošlite nám e-mail na adresu: kontakt_iodo@michelin.com.
 • Napíšte nám list na adresu: Michelin Polska Sp. z o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (adresát: „Inspektor Ochrony Danych”).
 • Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na čísle +48 89 532 33 15.2.

2. Naše internetové stránky, na ktoré sa vzťahuje táto politika ochrany osobných údajov

Informácie uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov sa vzťahujú na internetové stránky, na ktorých boli zverejnené.

3. Náš inšpektor ochrany údajov

Okrem toho, že všetci v spoločnosti Michelin chránia vaše osobné údaje a rešpektujú vaše súkromie, máme aj inšpektorku ochrany údajov, ktorá sa volá Zofia Ramus a v rámci Michelinu sa zaoberá všetkými aspektmi osobných údajov. Našu inšpektorku ochrany údajov môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: kontakt_iodo@michelin.com.

4. Ďalšie zásady a informácie, ktoré je potrebné prečítať

Táto politika ochrany osobných údajov obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete poznať ohľadne toho, ako na našich internetových stránkach zhromažďujeme osobné údaje a ako ich ďalej používame. Existujú však ďalšie informácie, ktoré by ste si mali prečítať.

Ďalšie zásady ochrany osobných údajov
Naša politika cookies
Prepojené platformy

 • Ďalšie zásady ochrany osobných údajov

Toto sú naše hlavné zásady ochrany osobných údajov pre používanie internetových stránok a digitálnych služieb a produktov, ktoré ponúka spoločnosť Michelin. Avšak pre určité digitálne produkty a služby môžu existovať doplňujúce zásady ochrany osobných údajov. V okamihu, kedy sa k týmto produktom či službám registrujete alebo prihlasujete, tieto doplňujúce zásady si prosím prečítajte.

 • Naša politika cookies

V okamihu, keď používate internetové stránky a iné digitálne produkty či služby, ktoré poskytujeme, môžeme prostredníctvom súborov cookies zhromažďovať informácie, ktoré vás odlišujú od ostatných používateľov našich internetových stránok a digitálnych produktov či služieb. Máme samostatnú politiku cookies, ktorá vysvetľuje, akým spôsobom a na aké účely tieto súbory používame. O našej politike cookies si prečítajte tu https://transport.michelin.sk/Cookies-policyes

 • Prepojené platformy

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na stránky či digitálne platformy našich partnerských sietí, inzerentov, pridružených spoločností a stránky sociálnych médií. Pokiaľ prostredníctvom odkazu prejdete na akékoľvek iné stránky, majte na pamäti, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my za tieto podmienky neprijímame žiadnu zodpovednosť. Prečítajte si tieto zásady ešte predtým, než na týchto internetových stránkach poskytnete akékoľvek osobné údaje .

5. Informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať

Táto časť uvádza:

 • Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje.
 • Aké sú kategórie údajov, ktoré zhromažďujeme.
 • Popis spôsobu využitia informácií, ktoré zhromažďujeme.
 • Právny základ, z ktorého vychádzame pri spracovaní zhromaždených údajov.
 • Ako dlho uchovávame zhromaždené informácie.
 • Špecifické typy údajov.

Môžeme zhromažďovať a uchovávať nasledujúce informácie, ktoré sa vás týkajú:


Spôsob získania údajov

Účel a využitie

Zhromažďované údaje

Právny základ pre spracovanie

Doba uchovania

Informácie, ktoré nám poskytnete pri vstupe do súťaže alebo promočnej akcie („súťažné údaje“).

Umožňujú nám poslať vám viac informácií o súťaži alebo cene, pokiaľ sa stanete víťazom súťaže. Ak nie je pri zhromažďovaní informácií uvedené inak, tieto informácie využívame výhradne na riadenie a správu súťaží alebo promočných akcií.

Súťažné údaje môžu obsahovať napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

Pokiaľ vyhráte cenu, môžeme vás požiadať o celú adresu, aby sme vám mohli cenu poslať.

Plnenie dohody uskutočnenej medzi nami a vami pri vstupe do súťaže alebo promočnej akcie.

Pokiaľ ste víťazom súťaže, vymažeme všetky zhromaždené osobné údaje do 6 mesiacov odo dňa, kedy vám zašleme cenu.

Všetky ostatné zhromaždené údaje vymažeme 3 mesiace po ukončení súťaže alebo promočnej akcie.

Pokiaľ sa zaregistrujete do niektorého z našich digitálnych produktov alebo služieb prostredníctvom účtu, požadujeme informácie, ktoré nám umožnia vás identifikovať a poskytnúť vám produkty a služby („údaje k účtu“).

Údaje k účtu budú spracovávané za účelom prevádzkovania našich internetových stránok, poskytovania digitálnych služieb, do ktorých ste sa zaregistrovali, komunikácie s vami ohľadne týchto digitálnych služieb a produktov a zabezpečenia našich služieb.

Údaje k účtu budú zahrnovať vaše celé meno a e-mailovú adresu. Môžete byť požiadaní aj o nastavenie hesla, aby ste sa mohli bezpečne prihlásiť ku svojmu účtu.

Plnenie dohody uskutočnenej medzi nami a vami ohľadne poskytovania digitálnych produktov a služieb.

Údaje k účtu uchovávame po celý čas, keď u nás máte účet. Pokiaľ sa do účtu neprihlásite po dobu 24 mesiacov, vymažeme vaše údaje k účtu, aby sme neuchovávali údaje dlhšie, než je nutné. Pokiaľ si to budete želať, môžete si potom samozrejme vytvoriť nový účet.

Informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní služieb s určovaním polohy, napríklad vyhľadávač predajcov („lokalizačné údaje“).

Táto informácia sa používa na vyhľadanie predajcov vo vašom okolí.

Na využitie niektorých našich služieb požadujeme vašu polohu alebo využitie polohy z vášho prehliadača či zariadenia. Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov vášho prehliadača alebo operačného systému.

Plnenie dohody uskutočnenej medzi nami a vami ohľadne poskytovania digitálnych produktov a služieb.

Nezískavame žiadne lokalizačné údaje, a preto ich ani neuchovávame.

Ak požiadate o ďalšie informácie prihlásením sa k odoberaniu newsletterov alebo marketingovej komunikácie („marketingové údaje“). Viac informácií v čl. 6.

Marketingové údaje sú spracovávané za účelom zasielania príslušných oznámení, newsletterov alebo akejkoľvek marketingovej komunikácie.

Budeme sa pýtať na vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli tieto informácie zaslať.

Právnym základom je váš súhlas.

Marketingové údaje budú uchovávané maximálne 3 roky od nášho posledného kontaktu.

Dobrovoľné informácie

V okamihu, kedy nám poskytujete informácie (napríklad informácie uvedené vyššie), môžeme vás v niektorých prípadoch požiadať o doplňujúce, dobrovoľné informácie. Tieto informácie budú označené ako nepovinné a pomáhajú nám lepšie porozumieť našim zákazníkom a prispôsobiť im naše služby.

Štatistické informácie

Zhromažďujeme a využívame aj súhrnné údaje, ako sú štatistické a demografické údaje („súhrnné údaje“). Súhrnné údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale v žiadnom prípade neodhaľujú vašu totožnosť. Môžeme napríklad zhromaždiť údaje o vašom používaní internetových stránok a používanom zariadení, aby sme vypočítali percento používateľov, ktorí využívajú konkrétne časti našich stránok. Súhrnné informácie používame výhradne na vlastné obchodné účely.

Citlivé osobné informácie

I keď nepožadujeme citlivé osobné informácie, objavujú sa na našich internetových stránkach časti, kde môžete poskytnúť doplňujúce informácie. Poskytujte v týchto častiach vždy len informácie, ktoré chcete poskytnúť, a majte na pamäti, že môže ísť o citlivé informácie.

Deti a osobné informácie

Tieto internetové stránky nie sú určené pre deti a vedome nezbierame údaje týkajúce sa detí. Pokiaľ zistíme, že uchovávame akékoľvek údaje o dieťati, ktoré nedosiahlo vek 16 rokov, podnikneme všetky opatrenia nutné na dodržanie právnych predpisov ohľadne ochrany osobných údajov, vrátane vymazania údajov, pokiaľ to bude potrebné. Ak zistíte, že nám vaše dieťa (mladšie ako 16 rokov) poskytlo svoje osobné údaje bez vášho súhlasu, dajte nám prosím čo najskôr vedieť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kontakt_iodo@michelin.com, aby sme mohli podniknúť príslušné opatrenia.

6. komunikácia

Marketingovú komunikáciu či newslettery od nás dostane len v prípade, že si to budete želať.
V tejto súvislosti od vás požadujeme niektoré informácie, spravidla len vaše meno a e-mailovú adresu.
V každom prípade sa môžete z priameho marketingu kedykoľvek odhlásiť alebo ho zastaviť tak, že

(i) kliknete na tlačidlo „odhlásiť sa z odberu“, ktoré sa nachádza v spodnej časti každej marketingovej komunikácie, ktorú vám zašleme,

(ii) nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo listu s využitím ktoréhokoľvek z kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

Marketingovú komunikáciu vám budeme posielať dovtedy, kým sa z nej neodhlásite. Avšak pokiaľ s nami nebudete v kontakte alebo zistíme, že ste neotvorili naše e-maily po dobu 3 rokov, vaše údaje z našej databázy odstránime. Na opätovné prihlásenie k odberu sa môžete následne kedykoľvek znovu prihlásiť.

Občas môžeme použiť aj údaje o vašom používaní internetových stránok a používanom zariadení, aby sme vám mohli ponúknuť návrhy a odporúčania týkajúce sa tovaru a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. Je to nutné pre náš oprávnený záujem rozvíjať naše produkty a služby a pre rozvoj našej obchodnej činnosti.

7. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme z iných miest

Aby sme vám mohli poskytovať naše služby, môžeme získavať vaše osobné údaje z iných zdrojov, ako napríklad:

 • Môžeme o vás získať informácie, pokiaľ používate niektoré iné webové stránky, ktoré prevádzkujeme, alebo iné produkty a služby, ktoré poskytujeme. Taktiež úzko spolupracujeme s tretími stranami (ako sú napríklad obchodní partneri, subdodávatelia v oblasti technických a platobných služieb, poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia informácií o vyhľadávaní a ratingové agentúry), od ktorých môžeme dostať informácie o vás. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií sú naše oprávnené záujmy, predovšetkým sledovanie našich internetových stránok, produktov a služieb a ich zdokonaľovanie.
 • Informácie z protokolov našich webových serverov, napríklad informácie o vašom počítači, ako sú IP adresa, operačný systém a typ prehliadača. Môžeme zároveň zhromažďovať informácie o vašom vyhľadávaní na našich internetových stránkach a vašej reakcii na komunikáciu, ktorú vám zasielame, napríklad keď otvoríte náš e-mail („údaje o používaní stránok a používanom zariadení“). Tieto informácie používame pre správu systému a analýzu toho, ako ľudia používajú naše internetové stránky a digitálne platformy. Pomáhajú nám súčasne poskytnúť najlepšiu možnú on-line infraštruktúru pre vaše internetové aktivity. Právnym základom pre spracovanie týchto informácií sú naše oprávnené záujmy, najmä sledovanie našich internetových stránok, produktov a služieb a ich zdokonaľovanie.
 • Ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií uložených vo vašom zariadení zhromažďujeme informácie o tom, ako používate naše internetové stránky, digitálne produkty a služby. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú prenesené na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zdokonaliť naše internetové stránky a poskytnúť vám lepšie a personalizovanejšie služby. O našej politike cookies si prečítajte tu https://transport.michelin.sk/Cookies-policyes
 • Naše internetové stránky vám umožňujú zdieľať vaše skúsenosti a spojiť sa s nami prostredníctvom sociálnych sietí tretích strán, ako je Facebook, Twitter a LinkedIn. Tieto informácie môžeme z našich stránok sociálnych médií zhromažďovať, vrátane lajkov, zdieľaní a tweetov, vrátane obsahu na sociálnych sieťach. Nekontrolujeme súkromie informácií, ktoré poskytujete na sociálnych sieťach, a v okamihu využívania služieb týchto sociálnych sietí sa uplatňuje ich vlastná politika ochrany osobných údajov.

8. Kde ukladáme vaše osobné údaje

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch v rámci EHP.

I keď sme sa zaviazali bezpečne uchovávať vaše osobné údaje, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Spoločne s našimi poskytovateľmi služieb vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme ochránili vaše osobné údaje, ale poskytovanie týchto informácií je vždy na vaše vlastné riziko.

9. Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame len s tými osobami, ktoré tieto informácie potrebujú pri plnení svojich povinností. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

 • V rámci Skupiny Michelin –  vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorémukoľvek členovi nášho koncernu, čo znamená našim dcérskym spoločnostiam, konečnej materinskej spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na rovnaké účely spracovania, ako je uvedené vyššie v tejto politike ochrany osobných údajov.
 • Poskytovatelia služieb – Michelin môže zdieľať vaše osobné údaje s vybranými poskytovateľmi služieb, ktoré môže Michelin využívať na vybavenie vašej žiadosti alebo poskytnutie služieb. Títo poskytovatelia služieb vystupujú ako spracovatelia údajov naším menom a poskytujú IT a administratívne služby, ako sú hosting, e-mailové služby a správa ohlasov a hodnotení.

Títo poskytovatelia služieb sú zo zákona povinní uchovávať získané informácie ako dôverné a zabezpečené a zároveň tieto osobné údaje používať výhradne na základe našich pokynov.
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami:

(i) Z právnych dôvodov

Ak sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme postupovali v súlade so zákonnými povinnosťami alebo aby sme presadili či uplatnili naše všeobecné zmluvné podmienky či iné dohody; resp. aby sme chránili práva, majetok či bezpečnosť Skupiny Michelin, našich zákazníkov či iného subjektu. V tejto súvislosti môžeme vaše osobné údaje poskytnúť profesionálnym poradcom, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

(ii)Na základe vášho súhlasu

Tretie strany môžu zhromažďovať vaše osobné údaje na našich stránkach, produktoch a službách prostredníctvom súborov cookies alebo podobných technológií, napríklad aby vám poskytli personalizovanú reklamu, alebo uskutočnili profilovanie. S týmito cookies udeľujete súhlas v súlade s našou politikou cookies, ktorú si môžete prečítať tu.

10. Medzinárodné prenosy osobných údajov

Michelin je medzinárodný koncern s databázami v rôznych krajinách, v ktorých pôsobí. Michelin môže v rámci svojej skupiny previesť vaše osobné údaje do jednej zo svojich databáz alebo na svojich externých partnerov, ktorých sídlo je mimo vašej krajiny.

Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v jednotlivých krajinách na celom svete je odlišná, neprevádzame vaše osobné údaje na spoločnosti Skupiny Michelin alebo na spoločnosti tretích strán mimo Európsku úniu, s výnimkou prípadov, kedy tieto spoločnosti poskytujú zhodnú alebo podobnú mieru ochrany osobných údajov ako Michelin.

Pri prenosoch v rámci Michelinu prijala spoločnosť interné pravidlá, ktorými sa riadi presun osobných údajov z Európskej únie alebo z Európskeho hospodárskeho priestoru. Záväzné podnikové pravidlá (BCR) sú k dispozícii u nášho inšpektora ochrany údajov, e-mail: kontakt_iodo@michelin.com.

Prenosy údajov mimo koncern sa riadia buď záväznými podnikovými pravidlami subdodávateľa alebo zmluvami, ktoré obsahujú ustanovenia Európskej komisie pre dodávateľov so sídlom mimo EÚ, aby bola zaručená podobná úroveň ochrany ako vo vašej krajine.

11. Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Všeobecne platí, že vaše osobné údaje neuchovávame na akýkoľvek účel na dlhší čas, než je nevyhnutné pre splnenie účelu, kvôli ktorému tieto údaje zhromažďujeme, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo spravovacích povinností. Konkrétnejšie informácie o dĺžke uchovávania osobných údajov nájdete v článku 5.

Pri stanovení zodpovedajúceho času uchovávania vašich osobných údajov zohľadňujeme množstvo, povahu a citlivosť vašich osobných údajov, potenciálne riziko škôd spôsobených ich zneužitím alebo odhalením, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracovávame, či tieto ciele môžeme dosiahnuť inými prostriedkami, a v neposlednom rade platné právne požiadavky.

V niektorých prípadoch môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Viac informácií o tomto práve nájdete nižšie.

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje anonymizovať (aby nebolo možné ich s vami naďalej spojovať), a to na výskumné a štatistické účely. V takom prípade môžeme tieto informácie používať neobmedzene bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia.

12. Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov

Legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov vám z hľadiska Spracovania osobných údajov poskytuje určité práva. Ide o nasledujúce práva:

Právo byť informovaný
Právo na prístup k vašim údajom
Právo na opravu vašich údajov
Právo na vymazanie vašich údajov
Právo na obmedzenie spracovania
Právo na prenos údajov
Právo vzniesť námietky proti spracovaniu
Právo na ďalšie informácie o vašich právach

Právo byť informovaní
Máte právo byť informovaní o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom, kto sme, ako používame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva ohľadne vašich osobných údajov. Všetky informácie, ktoré potrebujete poznať, sme zhromaždili v tejto politike ochrany osobných údajov.

Právo na prístup k vašim údajom
Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme. Môžeme potvrdiť, či boli vaše údaje spracované, a umožniť vám k nim prístup.

Právo na opravu vašich údajov
Pokiaľ sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo tieto informácie nechať upraviť či aktualizovať. Pokiaľ sú vaše údaje odovzdané niektorej tretej strane, informujeme ju o všetkých aktualizáciách, ktoré nám poskytnete, pokiaľ to bude možné. Osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, môžete aktualizovať tak, že nás budete kontaktovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je uvedený v tejto politike ochrany osobných údajov.

Právo na vymazanie vašich údajov
Máte právo požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, pokiaľ neexistuje dôvod, aby sme ich naďalej spracovávali. Výmaz údajov môžete požadovať napríklad vtedy, keď už informácia nie je nutná na splnenie účelu, na ktorý bola informácia pôvodne zadovážená a spracovaná, a keď odvoláte svoj súhlas so spracovaním.
Existujú niektoré obmedzené prípady, na ktoré sa právo na výmaz nevzťahuje. Ak ich chcete poznať, obráťte sa na nás.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte zároveň právo „blokovať“ alebo potlačiť spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ nás požiadate, aby sme vaše osobné údaje odstránili, zastavíme akékoľvek ich ďalšie spracovanie.

Právo na prenos údajov
Ak chcete svoje osobné údaje presunúť alebo odovzdať inému poskytovateľovi služieb, či skopírovať svoje údaje pre svoje vlastné účely, máte právo, aby boli vaše údaje prevedené na inú osobu.

Právo vzniesť námietky proti spracovaniu
Máte právo nás požiadať, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely. Pokiaľ vaše údaje zamýšľame použiť na tieto účely, alebo ich na tieto účely zamýšľame sprístupniť tretej strane, spravidla vás (pred ich zhromaždením) o tejto skutočnosti informujeme. Toto právo zamietnuť spracovanie vašich osobných údajov môžete uplatniť tak, že zaškrtnete náležité políčka na formulároch, ktoré používame pri zhromažďovaní vašich údajov.
Toto právo môžete kedykoľvek uplatniť aj tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese: kontakt_iodo@michelin.com.

Právo stanoviť, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi po vašom úmrtí
Máte právo poskytnúť nám pokyny, čo si želáte, aby sme urobili s vašimi osobnými údajmi po vašej smrti. Tieto pokyny si uložíme, a pokiaľ sa dozvieme, že došlo k takej udalosti, budeme postupovať podľa nich.

Právo na ďalšie informácie o vašich právach
Viac informácií o vašich právach na ochranu osobných údajov získate na Úrade na ochranu osobných údajov na adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

13. Čo môžete urobiť, ak nie ste spokojní s tým, ako používame vaše osobné údaje

Robíme všetko pre to, aby sme chránili a rešpektovali vaše súkromie. Avšak pokiaľ nie ste spokojní s tým, ako zhromažďujeme alebo spracovávame vaše osobné údaje, alebo si želáte mať viac informácií o vašich právach, môžete nás kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pošlite nám e-mail na adresu: kontakt_iodo@michelin.com.
 • Napíšte nám list na adresu: Michelin Polska Sp. z o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (adresát: „Inspektor Ochrony Danych”).

Budeme pracovať na tom, aby sme vyriešili akýkoľvek problém, ktorý v súvislosti s osobnými údajmi máte, a budeme sa snažiť čo najskôr odpovedať na všetky otázky, ktoré nám položíte.
Môžete taktiež podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Viac informácií nájdete na stránkach https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

14. O zabezpečení dát

Spoločnosť Michelin zaviedla opatrenia nutné na ochranu súkromia, bezpečnosti a integrity vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom je obmedzený len na tých zamestnancov a poskytovateľov služieb, ktorí tieto informácie potrebujú poznať a ktorí byli preškolení, aby postupovali v súlade s pravidlami týkajúcimi sa dôverných informácií.
Na obchodných stránkach Michelinu budú zhromažďované bankové informácie za účelom efektívnych a z právneho hľadiska bezpečných platobných procesov. Tieto opatrenia môžu spočívať v SSL šifrovaní (aby boli údaje nečitateľné pre ostatných) pri zhromažďovaní či presune dôverných dát. Uvedené informácie budú použité výhradne na účely on-line platby a nebudú ďalej uchovávané.
Michelin zaručuje, že vaše osobné údaje nebudú pozmenené či poškodené neoprávnenými tretími stranami, ani im nebudú prístupné.

15. Zmeny v našej politike ochrany osobných údajov

Občas môžeme našu politiku ochrany osobných údajov zmeniť. Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti budeme v týchto podmienkach uskutočňovať, budú zverejnené na týchto stránkach. Ak u nás máte on-line účet, môžeme vás o všetkých zmenách informovať e-mailom alebo prostredníctvom vášho účtu pri vašom prihlásení.


Dátum: 18. októbra 2018